PREVENTION experience

Safe Driving School

Kurz defenzivní jízdy učí řidiče správnému chování při řízení vozidla, aby předcházeli nebezpečným či krizovým situacím, nebo nebyli hrozbou pro ostatní účastníky provozu.

GROUP

Teoretické seznámení s problematikou defenzivního chování řidiče, rozbor častých nebezpečných situací. Praktické jízdy, během kterých instruktor pozoruje chování řidiče v běžném provozu. Závěrečný rozbor jízdy pro další poučení.

Rozsah: 2x 50 minut teoretická část; 1x 45 minut praktická jízda/osoba.

Cena kurzu

1.800 Kč bez DPH pro 1 osobu
(cena se může měnit vzhledem k místu pořádání kurzu)

PERSONAL

Individuální kurz defenzivní jízdy = 1 řidič – 1 instruktor – 1 den.

Instruktor stráví s řidičem jeden celý den. Během jízdy instruktor zkoumá návyky řidiče a chování v provozu. Zhruba v polovině dne instruktor rozebere dosavadní jízdu pro následné poučení. Poučení je dále zkoumáno. Na závěr dne instruktor s řidičem podrobně rozebere celý den, vyhodnotí poučení a doporučí další možné zlepšení.

Cena kurzu

9.000 Kč bez DPH pro 1 osobu
(cena se může měnit vzhledem k místu pořádání kurzu)

Informace ke kurzům

Kurzy probíhají v běžném silničním provozu ve Vámi zvoleném místě.